Min Portfölj

Min Portfölj

Såhär ser mitt aktieinnehav ut:

Svenska aktier utgör ungefär 67% av totala värdet:
Sverige 2019
Amerikanska aktier utgör ungefär 27% av totala värdet:

amerikanska mars 2019
Europeiska aktier utgör ungefär 6% av totala värdet:
EU mars 2019