UPM-Kymmene nytt innehav i portföljen!

Idag så har jag köpt ett nytt bolag till portföljen, nämligen finländska skogsindustrikoncernen UPM-Kymmene. Bolaget har en global verksamhet inom energi skog och förädling.

Mätt i omsättning är UPM, Europas största och världens fjärde största tillverkare av massa och papper. Försäljningen ser ut enligt följande, 62% sker i Europa, 20% i Asien, 12% i USA och 6% i resten av världen.

Bolaget sysselsätter uppskattningsvis 19.000 människor i 46 länder och har 54 produktionsanläggningar i 12 länder. Huvudkontoret har man i Helsingfors.

De tillverkar och producerar bland annat pappersmassa, plywood, faner, etiketter, klistermärken och papper. De är dessutom Finlands näst största elproducent.


Som ni kan se på bilden nedan så har bolaget gjort en otroligt fin resa från 2008 till 2018. Man har utvecklat bolaget och spridit riskerna i 6 separata affärsområden. UPM har satsat på de affärerna där man sett starkast lönsamhet och tillväxt på lång sikt. Det gör att EBIT nästan trefaldigats under perioden och man amorterat bort hela nettoskulden.

UPM utveckling.png


Jag tycker att satsning som UPM gör på ett nytt bruk med kapacitet på 2,1 miljoner ton är spännande. Bruket kommer att byggas i Uruguay och öka UPM:s massakapacitet med 50%. Den totala investeringen uppgår till 2,7 miljarder USD och planen är att det ska bli ett av de kostnadseffektivaste bruken globalt. Bruket väntas stå klart andra halvan 2022.


Om man kikar lite på utdelningen så har UPM en policy där man långsiktigt strävar efter att betala ut en utdelning på ca 30-40% av företagets operativa kassaflöde till aktieägarna. I år delade UPM ut 50% av det operativa kassaflödet för 2018.

UPM utdelning

UPM har varit riktigt bra på att höja utdelningarna sedan 2008 och i genomsnitt har man höjt utdelningen med över 12% per år sedan dess.


Aktien är ner nästan 23% senaste 12 månaderna och det gör att jag tycker att det är ett intressant läge att gå in i aktien. Jag kommer fortsätta skala in mig i bolaget med jämna mellanrum tills jag når en bra nivå i portföljen.

Jag har tidigare ägt aktien indirekt via Xact högutdelande men nu äger jag den även direkt i portföljen.

 


 

Nyckeltal för köpet i UPM – Kymmene

  • Köpkurs – 23,54 EUR per aktie
  • P/E – 8,6
  • EV/EBIT – 7.0
  • Utdelning – 1,3 EUR per aktie
  • Direktavkastning – 5,5%
  • Utdelningsandel – 47%

Vad tycker ni om UPM-Kymmene och äger ni aktien?

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *